logo圖片

網站地圖

字級設定

家長會

首頁 列表
點擊 複製連結 開新視窗 分享至Facebook平台 開新視窗 分享至LINE 開新視窗 分享至twitter平台

家長會組織

會長         謝秋菊

副會長     團玉茹、張水林

 

 

歷屆家長會長

姓    名 任職學年度 服務年資

謝秋菊  112                  1

馬文進  110.111           2

彭家泰  109                  1

賴珍妃  108                  1

張志強  107                  1

林輝明  105.106           2

林水發  104                  1

黃天禧  102.103           2

吳進有  100.101           2

歐坤明    98.99             2

林晁立    96.97             2

黃文建    95                  1

涂金雄    93.94             2
張金豐    92                  1

涂歲明    90.91             2

張金豐    88.89             2

涂金原    86.87             2
黃天禧    83.84.85        3

黃富裕    82                  1

童坤富    81                  1

更新日期:2023-09-18
點閱次數:498


地址:苗栗縣三義鄉鯉魚潭村上山下24號 電話:037-881154 傳真:037-881415 版權所有:苗栗縣三義鄉鯉魚國民小學
最後更新時間:2024-04-14
回頂端